تلفن

۰۲۱-۲۲۳۵۵۴۱۱

فکس

۰۲۱-۲۲۳۵۷۸۱۹

آدرس

سعادت‌آباد، سرو‌ غربی، ریاضی‌بخشایش کوچه‌ی ۱۵ غربی پلاک ۱۱ واحد ۲

grid 1

گريدهای نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود. شركت پتروآکام پاسارگاد با دارا بودن...... كارخانه در..... پالايشگاه .......... قادر به تولید كليه گريدهای قيرهای راهسازی مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی می باشد.

ghir nofoz

vg

قیرهای VG

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° ٦٠ و یا گرانروی کینماتیک در C° ١٣٥، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M٢٢٦ وASTM–D٣٣٨١ گزارش شده است.

جدول 1-2: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروي در oC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦

VG1

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.


جدول 1-3: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦

VG2

(!) آشتو240T (آزمايش لايه نازک قير) ممکن است به کار رود، اما آشتو240T بعنوان يک روش مقايسه اي بايستي بکار گرفته شود.

 (2) کشش قير کمتر از 100، ماده باقي خواهد ماند. اگر کشش قير oC 6/15 حداقل 100 باشد.


جدول 1-4: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١

VG3

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.


جدول 1-5: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١

VG4

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.


جدول 1-6: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١

VG5

(1) لايه نازک قير در آزمايش ممکن است استفاده شود. اما آزمايش لايه نازک قير بايد، به عنوان روش مقايسه اي استفاده گردد.

(2) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

grid 1

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند كه از قیر، آب و یك یا چند ماده افزودنی جهت تشكیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشكیل شده اند. 

قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

  • قیرابه‌های كاتیونی
  • قیرابه‌های آنیونی
  • قیرابه‌های غیر یونی
  • قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شكست و نوع كاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

  • قیر امولسیون زود شكن RS
  • قیر امولسیون كند شكن MS
  • قیر امولسیون دیرشكن SS

كه در حال حاضر نوع زودشكن کاتیونی بیشتر مصرف را در كشور دارد.

ghirabe

grid 1

قیرهای عملکردی

درجه ی عملکردی قیر یا PG آخرین استاندارد روز دنیا می باشد. این روش، روشی به نسبت جدید می باشد که قیر را بر مبنای شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف طبقه بندی می کند. در این روش از روشهای کاملاً علمی به بررسی خواص مکانیکی قیر پرداخته می شود. در این روش یک محدوده ی دمایی به قیر اختصاص داده می شود که مصرف کننده با توجه به محل مورد نظر خود می تواند قیر مناسب را انتخاب کند. امروزه برای قیرهای اصلاح شده پلیمری و قیرهای خالص مطابق استاندارد یک درجه عملکرد یاPG تعریف می شود که منطبق با شرایط دمایی و شرایط محیطی تعریف شده است. وسیع تر بودن محدوده یا دامنه PG یک ترکیب، به معنای خواص مطلوب تر و مقاومت بالاتر آن می باشد.شرکت نفت پاسارگاد با راه اندازی و نصب پیشرفته ترین دستگاههای SHARP قادر است قیر را به روش نوین عملکردی به مشتریان خود ارائه کند. پهنه بندی آب و هوایی ایران برای اولین بار توسط این شرکت انجام شده است و مشخص می نماید که برای هر منطقه در کشور چه نوع قیری مناسب است.

amalkardi

mahlol

قیرهای محلول

قیرهای محلول ،از حل كردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و كیفیت قیرهای محلول به كیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیرمحلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. . عدم دسترسی به وسایل گرم­كننده قیر، تجزیه شدن قیر در حرارتهای بالا، سرد شدن قیر در هنگام كار، عدم امكان نفوذ آن در مواد معدنی متخلخل، لزوم ایمنی كارگران، آتش سوزی و صرف وقت باعث می شود، كه در بعضی موارد از قیرهای محلول استفاده شود. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد كارخانه ای و یا مخلوط در محل مصرف می­شود. قیرهای كندگیر (MC) از حل كردن قیرهای خالص در نفت سفید تهیه می شود كه عدد پسوند معرف ویسكوزیته قیر بر حسب سانتی استوكس است. قیرهای محلول بر اساس درجه گرانروی طبقه بندی می شوند و بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

  • قیرهای زودگیر یا تندگیر (RC): اگر از بنزین برای حل كردن قیر خالص استفاده شود، قیر محلول را زودگیر می نامند. زیرا حلال موجود در قیر در مدت كمی بعد از مصرف قیر محلول، تبخیر شده و قیر اصلی بر جای می ماند.
  • قیرهای كندگیر (MC): قیرهای كندگیر از حل كردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می شود، كه سرعت تبخیر نفت از بنزین كندتر و طولانی تراست.
  • قیرهای دیرگیر (SC): قیرهای محلول دیرگیر را علاوه بر حل كردن قیر خالص در روغنها و حلالهای دیرگیر نفتی، مانند گازوئیل یا نفت سیاه، می توان مانند قیرهای خالص، مستقیمًا از تقطیر نفت خام بدست آورد كه در حالت اخیر، هنوز روغنهای حلال از آن جدا نشده است. گیرش كامل این قیرها بعد از مصرف ، مدت زمان زیادی طول می كشد.
کلیه حقوق نزد شرکت پتروآکام پاسارگاد محفوظ می باشد @2018
design-shmo-petro.png

Search